Share
rotate background

Ovlašteni arhitekti

SANELA BEGANOVIĆ, dia

OVLAŠTENA ARHITEKTICA
 • ARHITEKTONSKI FAKULTETU U ZAGREBU
 • OVLAŠTENA ARHITEKTICA od 10.11.1999.
 • RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH
 • DOBARA
 • OVLAŠTENI CERTIFIKATOR
 • „CAPITAL ING“ d.o.o. 15.09. 1997. do 31.01. 2008.
 • „DRUGI FORMAT“ d.o.o. 01.02.2008.

ANITA DUJMIĆ RENIĆ, dia

OVLAŠTENA ARHITEKTICA
 • ARHITEKTONSKI FAKULTETU U ZAGREBU
 • OVLAŠTENA ARHITEKTICA od 06.06.2006.
 • RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH
 • DOBARA
 • OVLAŠTENI CERTIFIKATOR
 • „CAPITAL ING“ d.o.o. 16.04. 2003. do 31.01. 2008
 • „DRUGI FORMAT“ d.o.o. 01.02.2008.

HRVOJE VLAHOVIĆ, dia

ARHITEKT
 • ARHITEKTONSKI FAKULTETU U ZAGREBU
 • „Zagrebgradnja“ d.o.o. 05.10. 2010. do 31.03. 2011.
 • „MHM projekt“ d.o.o. 01.04.2011. do 31.03.2012.
 • „Arhitekti Filipovic“ d.o.o. 01.04.2012. do 15.06.2013.
 • „DRUGI FORMAT“ d.o.o. 16.06.2013.

IVANA SALOPEK

KRAJOBRAZNI ARHITEKT
 • AGRONOMSKI FAKULTETU U ZAGREBU
 • „DRUGI FORMAT“ d.o.o.  01.12.2014.

Ana Pljuščec

ARHITEKTICA
 • ARHITEKTONSKI FAKULTETU U ZAGREBU
 • „DRUGI FORMAT“ d.o.o. 01.10.2015.